Emma Rosengren

Verksamhetsutvecklare lärande och hälsa
Södertälje kommun

Emma Rosengren är verksamhetsutvecklare inom elevhälsa i Södertälje kommun och föreläsare i eget företag. Hon har mångårig erfarenhet av att leda elevhälsa inom grundskola och gymnasieskola och de senaste 10 åren har hon arbetat parallellt med att fortbilda och föreläsa om elevhälsa och hälsofrämjande förhållningssätt ur olika infallsvinklar.Emma är med som moderator och talare på konferensen Framtidens elevhälsa
5 maj

11:10
Att leda och organisera det förebyggande elevhälsoarbetet mot att effektivt stötta elevers lärande och hälsa
  • Uppnå elevhälsa genom pedagogisk ledning
  • Hur effektivt leda elevhälsoarbetet så att elevhälsa blir en integrerad och naturlig del av undervisningen och hela skolans verksamhet?
  • Hur bygga upp en gemenskap kunskap på skolan där alla arbetar utifrån en och samma vision?
  • Att organisera för samarbete mellan alla professioner på skolan och där allas roller är tydligt definierade
  • Hur implementera strukturer, rutiner och arbetssätt för ett förebyggande, främjande och åtgärdande elevhälsoarbete?