Emma Rosengren

Rektor Focaultgymnasiet
Södertälje kommun

Emma Rosengren är rektor vid Foucaultgymnasiet i Södertälje och föreläsare i eget företag. Hon har mångårig erfarenhet av att leda elevhälsa inom grundskola och gymnasieskola och de senaste 10 åren har hon arbetat parallellt med att fortbilda och föreläsa om elevhälsa och hälsofrämjande förhållningssätt ur olika infallsvinklar.Emma är med som moderator och talare på konferensen Framtidens elevhälsa

10:10
Förebyggande elevhälsoarbete som effektivt stöttar eleverna mot kunskapsmålen
  • Hur uppnår du elevhälsa genom pedagogisk ledning?
  • Så ser du över arbetssätt och rutiner för att nå ett effektivt förebyggande och främjande arbete
  • Hur skapar du en tillgänglig organisation?
  • Så utvecklar du det tvärprofessionella samarbetet på hela skolan
  • Vad gör oss till elevhälsoteam? Praktiska principer för att bygga starka och framgångsrika team