Emma Rosengren

Verksamhetsutvecklare, lärande och hälsa
Södertälje kommun

Emma Rosengren arbetar inom chefsstöd elevhälsa i Södertälje och är föreläsare i eget företag. Hon har mångårig erfarenhet av att leda elevhälsa inom grundskola och gymnasieskola och de senaste 10 åren har hon arbetat parallellt med att fortbilda och föreläsa om elevhälsa och hälsofrämjande förhållningssätt ur olika infallsvinklar.Emma är med som moderator och talare på konferensen Framtidens elevhälsa

10:40
Leda det förebyggande elevhälsoarbetet mot att effektivt stötta elevers lärande och hälsa
  • Salutogent perspektiv med fokus på delaktighet för en hälsofrämjande skolutveckling
  • Hur effektivt leda elevhälsoarbetet så att elevhälsa blir en integrerad och naturlig del av undervisningen?
  • Hur bygga upp en gemenskap kunskap på skolan och omsätta den i den pedagogiska praktiken?
  • Hur implementerar du strukturer, rutiner och arbetssätt för ett förebyggande elevhälsoarbete?