Ena Iglebaek Herceglija

Konsult
Toxintelligence

Ena har en bakgrund som civilingenjör inom teknisk kemi och en gedigen erfarenhet av laborativt arbete. Idag arbetar hon som konsult med regulatoriska frågor och utbildning som berör hantering, klassificering och säkerhetsbedömning av kemikalier.Ena är med som talare på konferensen Stora laboratoriumdagen 2022
26 oktober

13:10
Så hanterar du kemikalier i laboratorium på ett säkert och miljömedvetet sätt
  • Regelrätt kemikaliehantering – genomgång av lagstiftning och rekommendationer
  • Grundläggande klassificering och säkerhetsbedömning av kemikalier på labbet
  • Vad är ett säkerhetsdatablad och vilken information finns i det?
  • Översiktlig information om avfall, skyddsutrustning och hygieniska gränsvärden
  • Transport av farligt gods