Erica Bloom

Senior Researcher
RISE, Research Institutes of Sweden

Erica Bloom är disputerad mikrobiolog och senior forskare hos RISE i gruppen Byggteknik och Innemiljö. Just nu leder Erica en longitudinell skolstudie finansierad av FORMAS som handlar om luftvägshälsa hos mellanstadieelever kopplat till luftkvalitet och mikroorganismer. Erica arbetar också med Boverkets regeringsuppdrag om Innemiljö, klimat och innemiljö i kulturmiljöer samt mikrobiella risker i arbetsmiljöer.Erica är med som talare på konferensen Inomhusmiljö 2021
Dag 1

13:15
Fukt och mögel: Arbetssätt och rutiner för tillsyn, identifiering och åtgärder – en översikt
  • Vilka krav och riktlinjer kan du som inspektör rikta till fastighetsägare och verksamhetsutövare vid fukt- och mögelproblematik?
  • På vilket sätt är fukt och mögel en olägenhet för människors hälsa?
  • Så identifierar och bedömer du förekomst av fukt och mögel i en byggnad
  • Förebyggande arbete och åtgärder för befintliga skador – en översikt