Erica Edfelft Wehjte

Head of Energy Markets
Sweco Sverige

Erica Edfeldt Wehjte leder Swecos energimarknadsgrupp och har arbetat på Sweco i 8 år, med inriktning framförallt mot investeringsbeslut, energimarknadsutformning, energiskatter och styrmedel. Genom att arbeta både på uppdrag av beslutsfattare, branschorganisationer, energianvändande företag samt energiproducenter har Erica förståelse för olika aktörers förutsättningar och drivkrafter. Erica har en civilingenjörsexamen från KTH inom Industriell ekonomi med inriktning mot Energisystem.Erica är med som moderator på konferensen Energiförsörjning och elnätskapacitet vid samhällsbyggnadsplanering