Erica Eklöf

Specialpedagog och läs- och skrivutvecklare
Halmstads kommun

Erica Eklöf är specialpedagog med uppdrag som språk-, läs- och skrivutvecklare i Halmstads kommun. Hon ingår Skolverkets och NC´s referensgrupp och undervisar vid lärarprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Ericas blogg Språkutvecklarna kan du följa på sprakutvecklarna.wordpress.comErica är med som talare på konferensen Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i skolan
19 oktober

11:30
Att arbeta språkutvecklande ur ett hela-skolan perspektiv för att främja alla elevers språkliga utveckling
  • Att arbeta språkutvecklande ur ett hela-skolan perspektiv är nyckeln för att skapa förutsättningar för en positiv språkutveckling hos alla elever
  • Varför behövs en fungerande organisation och process för stöd till elever i språklig sårbarhet?
  • Hur kan elevhälsoteam med logoped och specialpedagog samarbeta nära lärarna för att elever i språklig sårbarhet ska få rätt stöd?
  • Hur utformas en undervisning som är språk- och ämnesstödjande?
  • Hur skapa en pedagogisk delaktighet hos alla elever oavsett förutsättningar och språkliga svårigheter?