Erica Krook

Miljöinspektör
Malmö stad

Som inspektör kan bullerfrågor ofta vara krångliga och ärendena ofta ta lång tid, med otydligheter kring vem som bär ansvaret för vad. Vilka krav ska ställas och hur ska riktvärden tolkas från fall till fall? I Malmö arbetar man med tydliga riktlinjer och väl utarbetade rutiner för hur bullerärenden ska skötas och under talarpasset berättar Erica om deras arbete.Erica är med som talare på konferensen Trafikbuller 2019
Dag 2

15:30
Praktiskt tillsynsarbete och handläggning – att ställa rätt krav till rätt aktörer
  • Riktvärden att förhålla sig till – vilka konsekvenser har de i tillsynsarbetet?
  • Malmös arbete med kravställning till alla aktörer som är inblandade i bullerfrågor
  • Väl fungerande rutiner för klagomål på trafikbuller
  • Buller i en tät stad – hur tacklar vi det?