Erica Sjöberg

Rådgivare
Specialpedagogiska skolmyndigheten

I föreläsningen möter du Sarah Neuman och Erica Sjöberg, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. De arbetar med elevhälsofrågor och ger stöd till skolor och huvudmän som önskar utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt. De är även författare till handledningen ”Det lilla ordet främst – ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan” (SPSM, 2020) och kursansvariga för SPSM:s nätbaserade kurs ”Att höja skolans elevhälsokompetens – ett processarbete för likvärdig utbildning” där ca 1500 skolor hittills har deltagit.Erica är med som talare på konferensen Framtidens elevhälsa 2023
10 oktober

11:05
Tänk, lär och utveckla tillsammans för att höja skolans elevhälsokompetens
  • Elevhälsoarbete i skärningspunkten av flera olika perspektiv!
  • Vad innebär det för skolan att FRÄMST arbeta förebyggande och hälsofrämjande?
  • Att höja hela skolans elevhälsokompetens – vad blir viktigt?
  • Hur kan skolor utveckla former för ett mer proaktivt elevhälsoarbete?