Erica Willborg

Avdelningschef Säkerhet/Säkerhetschef Verksamhetsområde IKT
Trafikverket

Erica Willborg är avdelningschef/Säkerhetschef för verksamhetsområde IKT. Avdelningen har ansvar för it-säkerhet inom Trafikverket och även ansvar för Trafikverkets säkerhetsövervakning och CERT funktion. Avdelningen har ett samlat ansvar för säkerhet inom VO IKT med stor tyngdpunkt på informationssäkerhet och säkerhetsskydd. Erica har lång erfarenhet att arbeta med it-och telekominfrastruktur.Erica är med som talare på konferensen Informationssäkerhet i offentlig sektor 2022
3 februari

11:25
Hur strukturera och skala upp den digitala informationsförvaltning på ett säkert sätt
  • Så arbetar vi systematiskt med informationssäkerheten i verksamheten – verksamhetsanalys, informationsklassning, riskanalys, säkerhetsåtgärder, säkerhetsarkitektur och uppföljning
  • Utmaningar vi stött på med vårt säkerhetsarbete gällande informationstillgångens tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och spårbarhet?
  • Vad behöver särskilt beaktas i framtiden för att upprätthålla och utveckla en säker digital informationsförvaltning?