Erik Blomberg

Head of Group security & risk (CSO)
Group IT & Infrastructure
Handelsbanken

Inom Erik Blombergs ansvarsområden ligger att leda arbetet med kravställning och hantering av informationssäkerhet på Handelsbanken. För att upprätthålla god säkerhet har banken upprättat en cybersäkerhets strategi och arbetar aktivt med att styra säkerheten och anpassa åtgärderna efter hotbildenErik är med som talare på konferensen NIS2-direktivet
1 september

11:50
Hur en kontinuerlig risk- och sårbarhetsanalys är en del av systematiskt arbete med informationssäkerhet
  • Hur fungerar ett scenariobaserat riskarbete?
  • Hur prioriteras arbete med riskbedömningar?
  • Vilken information behöver skyddas – informationsklassning?