Erik Borglund

Professor i arkiv- och informationsvetenskap
Mittuniversitetet

Erik Borglund är professor i arkiv- och informationsvetenskap och docent i data och systemvetenskap vid Mittuniversitetet. Under anförandet redogör Erik för aktuell forskning kring digital informationsförvaltning och arkiv. Du får även höra om projektet Digikon och arbetet med en ny modell för informationsvärdering samt hur Covid-19 pandemin har förbättrat informationsförvaltningen.Erik är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023

09:10
Framtidens arkiv och informationsförvaltning – trender och utveckling
  • Senaste utvecklingen inom arkiv och informationsförvaltning – digitalisering, öppna data, arkivutredningen
  • Varför måste arkiv och informationsförvaltning bli en integrerad del av verksamheten?