Erik Enocksson

Enterprise Arkitekt
Trafikverket

Erik Enocksson långa erfarenhet som huvudarkitekt på Trafikverket ger honom en stor förståelse för behovet att arbeta med tjänster och digitalisering i offentlig verksamhet. Han arbetar bland annat inom e-Sam för att öka förståelsen och kunskapen om teknik. Molntjänster är ett fokusområde som Erik analyserat och arbetat med för lösningar inom offentlig verksamhet.

 Erik är med som talare på konferensen Digitalisering & transformation i offentlig sektor 2023
22 september

14:20
Så kan gemensamma utvecklingsprocesser och plattformar effektivisera digitaliseringen hos myndigheter
  • Hur kan beslut och införande av digitala tjänster underlättas av samarbeten mellan myndigheter?
  • Hur kan den digitala transformationen flyttas framåt med hänsyn till sekretess för data och andra juridiska ramverk?
  • Vilka tjänster kan utvecklas effektivare genom samarbeten mellan myndigheter?