Erik Franzon

Intendent
Åre kommun

Åre kommun och Årehus är först ut med att ha byggt framtidens förskola utifrån SKRs konceptförskola och ramavtal. I föreläsningen möter du Erik Franzon som är  intendent i Åre kommun och Peter Bydén som är byggnadsingenjör på Årehus. Lyssna till erfarenheter av en effektiv och kvalitativ planering och byggnation av en modern förskola. Förskolan beräknas vara färdig i november 2021.Erik är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020

15:20
Att effektivt planera och bygga en modern förskola – erfarenheter från uppförandet av SKRs första konceptförskola
  • Fördelarna med att ha ett gediget funktionsprogram framtaget att utgå ifrån och matcha mot kommunens mål om en likvärdig förskola med kvalitativa miljöer
  • Hur planerar och bygger du en konceptförskola så att du uppnår en individuell prägel som möter verksamhetens behov?
  • Hur skiljer sig planering och byggnation av en konceptförskola jämfört med uppförandet av en egenutvecklad förskola?
  • Vad ska man tänka på vad gäller planering och kostnader för det som inte ingår i konceptet såsom utemiljöer, parkering, VA-anslutning
    med mera?