Erik Janzon

Rättschef
Bolagsverket

Erik Janzon är rättschef på Bolagsverket och har tidigare varit rättschef på E-hälsomyndigheten. Dessförinnan har han arbetat på olika statliga myndigheter och varit sekreterare i den parlamentariskt sammansatta Integritetskommittén.Erik är med som talare på konferensen Digitalisering & transformation i offentlig sektor 2023
22 september 2022

13:30
Hur kan juridik, verksamhetsutveckling och IT samverka för effektiv digitalisering i offentlig sektor?
  • Vad kan vi göra inom digitalisering med tanke på GDPR och andra regelverk?
  • Hur bör regler om dataskydd, offentlighet och sekretess hanteras i praktiken?
  • Hur kan du som jurist ge ett proaktivt stöd i ett digitaliseringsprojekt?