Erik Von Essen

Samordnare situationell brottsprevention
Länsstyrelsen Stockholm

Erik är samordnare brottsprevention på Länsstyrelsen i Stockholms län och expert i regeringens trygghetsberedning. Han har även mångårig bakgrund inom polisen. Under detta anförande delar han med sig av Länsstyrelsen i Stockholm brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.Erik är med som talare på konferensen Kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 2022
8 november

11:25
Länsstyrelsens uppdrag och stöd till kommunernas i deras brottsförebyggande arbete
  • Hur ser Länsstyrelsernas uppdrag ut kring det brottsförebyggande arbetet?
  • Vilket stöd kan Länsstyrelserna erbjuda kommunerna?
  • Hur kan man samordna arbetet mellan kommunerna?