Erika Barreby

Strateg
Västerås stad

Erika Barreby är strateg på social nämndernas förvaltning i Västerås stad. Erika arbetar med utveckling kopplat till välfärdsteknik. Under anförandet berättar hon om Västerås stads erfarenheter från det Nordiska samarbetsprojektet ”Connect”.Dennis är med som talare på konferensen E-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik 2019
Dag 2

09:10
Framtidens nyttoskapande välfärdsteknologi – utmaningar och möjligheter vid implementering
  • Vilka är de tydligaste fallgroparna som kommunerna har gjort och hur ska vi undvika dem?
  • Hur kan vi lära av varandra och hitta en process som leder till en hållbar implementering av välfärdsteknologi?
  • Metod och verktygslåda för implementering av välfärdsteknologi baserat på best-practise från Norden