Erika Björklund

Registrator
Linköpings universitet

Erika arbetar sedan 15 år tillbaka som registrator vid dokumentoch arkivenheten vid Linköpings universitet. En stor del av Erikas arbetsuppgifter är att hålla utbildningar och ta fram rutiner för dokumenthantering och diarieföring vid myndigheten.Erika är moderator på konferensen