Erika Lidén

Jurist
DIGG

Erika arbetar även hon som jurist på Myndigheten för digital förvaltning och har erfarenhet av digitaliseringsjuridik och dataskydd inom offentlig förvaltning.Erika är med som talare på konferensen AI i offentlig sektor 2023

11:50
AI, personuppgifter och personlig integritet – kopplingen till GDPR och den praktiska hanteringen vid delning av data
  • Hur bör regler om dataskydd, offentlighet och sekretess hanteras i praktiken?
  • Etik och ansvarsfull tillämpning av AI – hur kan vi dela data och samtidigt ta hänsyn till GDPR och andra regelverk?
  • Juridiken kring digital informationshantering vid automatiserade beslut