Erika Pohjanen

Kundmötesansvarig tjänstedesigner
Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten är en liten och ung myndighet som bildades 2015 med uppdrag att verka för en rättssäker, effektiv och hållbar upphandling till nytta för såväl medborgarnas som näringslivets utveckling. Tack vare ett stort engagemang från alla medarbetare och med ett tydligt fokus på både samhällsnytta och kundnytta har de skapat en modern myndighet som vunnit pris som årets modernaste myndighet. Erika arbetar med tjänstedesign och behovsdriven utveckling med fokus på att alla medarbetare på myndighetens ska kunna skapa så kundorienterade erbjudanden som möjligt.Erika är med som talare på konferensen Medarbetarengagemang 2023
5 april 2022

16:20
Framgångsrik förändring med stöd av styrning, ledarskap och medarbetarengagemang
  • Medarbetarengagemang och medarbetarskap – så har vi fått ett ökat kundfokus att gå hand i hand med ett ökat medarbetarengagemang, delaktighet och motivation
  • Ledarskap i dagens digitala och flexibla arbetssätt – så skapas motivation och resultat genom god intern kommunikation
  • Strategisk styrning och processer för att främja tillit och engagemang