Eva Christiernin

Ordförande Omsorgsnämnden
Uppsala kommun

Uppsala kommun har öppnat sitt första boende för brukare med en demenssjukdom, denna typ av bostad har hittills inte funnits i Uppsala och är också unik i sitt slag i landet. Eva och Anna kommer berätta om initiativet till ett nytt sorts boende och varför det är så viktigt.Eva är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
Dag 1

14:50
Uppsala kommuns nya demensboende för unga med LSS
  • Att drabbas av demenssjukdom mitt i livet – hur skiljer sig deras sociala situation från äldre personer med demens?
  • Så kan demensboendet ge brukarna ett mer aktivt liv än på äldreboende
  • Hur vi har utformat demensboendet för bättre levnadsvillkor hos brukaren – vad vi haft i åtanke och vilka utmaningar vi mött