Eva Elg

Specialpedagog
Landskrona stad

Eva arbetar som specialpedagog på Landskrona resursskola. I hennes arbete har hon under de senaste åren blivit allt mer medveten om hur viktigt det förebyggande arbetet är för att förebygga problematisk skolfrånvaro. Vi ska ju aldrig behöva komma dit! Oftast uppmärksammas problematiken när det redan är ett faktum. Eva vill gärna dela med mig av sina erfarenheter av ett framgångsrikt arbete för att förebygga problematisk skolfrånvaro men även berätta om de metoder och redskap hon arbetat med för framgångsrik skolåtergång. Eva vet att nästan inget är omöjligt så länge vi samarbetar med vårdnadshavarna och eleven och tillsammans tror på det vi gör.Eva är med som talare på konferensen
Dag 2

13:00
Så främja skolnärvaro och förhindra skolfrånvaro – orsaker till frånvaro, förebyggande åtgärder och strategier för att motivera eleven tillbaka till undervisningen
  • Kopplingen mellan skolfrånvaro och psykisk ohälsa – grundläggande orsaker till varför eleven inte längre går till skolan
  • Så arbetar du förebyggande och agerar proaktivt – ta del av framgångsrika strategier och metoder
  • Hur kan vi som arbetar med barn och unga stötta och hjälpa de med psykisk ohälsa när de samtidigt har en stor frånvaro?
  • Så motiverar du eleven tillbaka till undervisningen – att vända skolfrånvaro till skolnärvaro