Eva Gustafsson

Civilingenjör, Byggdoktor och Diplomerad Fuktsakkunnig
Conservator

Eva har arbetat med fuktfrågor i snart 30 år, både som skadeutredare och fuktsakkunnig vid renovering och nyproduktion. Hon brinner för att vi ska få bättre och fuktsäkrare hus, men även för att få dela med sig av kunskap och erfarenheter som kan föra bygg- och fastighetsbranschen framåt. Vi måste tänka kvalitet och hållbarhet för att vi ska lyckas lämna över till framtida generationer.Eva är med som talare på konferensen Inomhusmiljö 2022
30 november

15:30
Fukt- och inomhusmiljö – Hur vi kan arbeta för att förebygga skador och problem
  • Byggregler och kravställningar – vad innebär ByggaF?
  • Förundersökningar inför renovering och tips att tänka på vid ombyggnation – vikten att upptäcka alla risker och skador innan man bestämmer sig för vad man ska göra med en befintlig byggnad
  • Vanliga åtgärder av skador – vilka val finns och hur ska man tänka med gamla byggnader?
  • Fuktsäkert Byggande – hur kan vi säkerställa bra byggnader och inomhusmiljöer i framtiden?