Eva Gustafsson

VD, civilingenjör, byggdoktor, och diplomerad fuktsakkunnig
Conservator

Eva har över 25 års erfarenhet av fukt- och inomhusmiljöfrågor, både skadeutredningar och rådgivning i förebyggande syfte i samband med renovering och nyproduktion. Eva arbetar främst mot offentlig sektor.Eva är med som talare på konferensen Inomhusmiljö 2021
Dag 1

15:45
Fukt- och mögelskador — så identifiera, utreda och åtgärda befintliga skador samt förhindra framtida problem
  • Vad innebär fukt- och mögelskador och vilka indikationer finns?
  • Undersökningsmetodik, mätning och utredningsprocesser
  • Kom tillrätta med fukt- och mögelskador – vanliga åtgärder som rekommenderas
  • Förundersökningar inför renovering och tips att tänka på vid ombyggnation!