Eva Gustafsson

Civilingenjör, Byggdoktor och Diplomerad Fuktsakkunnig
Conservator

Eva har arbetat med fuktfrågor i snart 30 år, både som skadeutredare och fuktsakkunnig vid renovering och nyproduktion. Hon brinner för att vi ska få bättre och fuktsäkrare hus, men även för att få dela med sig av kunskap och erfarenheter som kan föra bygg- och fastighetsbranschen framåt. Vi måste tänka kvalitet och hållbarhet för att vi ska lyckas lämna över till framtida generationer.Eva är med som talare på konferensen Inomhusmiljö 2022
30 november

15:30
Fukt- och inomhusmiljö – hantering vid problem och i förebyggande syfte
  • Vilka krav och riktlinjer kan du som inspektör rikta till fastighetsägare och verksamhetsutövare vid fukt- och mögelproblematik?
  • Vad innebär fukt- och mögelskador och vilka indikationer finns?
  • Undersökningsmetodik, mätning och utredningsprocesser
  • Kom tillrätta med fukt- och mögelskador – vanliga åtgärder som rekommenderas
  • Förundersökningar inför renovering och tips att tänka på vid ombyggnation