Eva Mårtensson

Lokalförsörjningschef
Knivsta kommun

Knivsta kommuns vision och prognos är att till år 2025 ha vuxit från dagens 17 000 invånare till 25 000 invånare. Eva är lokalförsörjningschef och Hans är utbildningschef i Knivsta kommun. De berättar hur kommunen har tänkt och arbetat för att förena kvalitet och effektivitet i skapandet av framtidens skolor och förskolor. Knivsta kommun har uppmärksammats för flera av sina skolor, däribland blev de nominerade till ”Årets bygge” för sin passivhusskola. De bygger också ett nytt samverkanshus, CIK, Centrum för idrott- och kultur. Kommunen har en väl fungerande process för strategisk lokalförsörjning.Eva är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
Dag 1

14:25
Samverkan och långsiktigt tänkande – nyckeln för att möta lokalbehov och bygga en hållbar stad
  • Så satsar vi som liten kommun på framtidens lokaler som ska kunna möjliggöra tillväxt och tillgodose behov under många år framåt
  • Så har vi tillsammans inom kommunen arbetat fram vår lokalförsörjningsplan
  • Pedagogiskt program för framtidens lärmiljöer för skola och förskola- så utformas våra nya förskolor och skola
  • Värdet av ett brett och långsiktigt samarbete inom kommunen där verksamhetens behov av lokaler är centralt i planeringen
  • Hur vi ger en kontinuerlig återkoppling till politiken