Eva Möllhagen

Enhetschef Kundservice & diarium
Trafikverket

Eva har lång erfarenhet inom kundservice och i Trafikverkets aktuella projekt ”Kund och informationshanterings effektiva leveranser & organisation” var Eva en av de drivande och därefter mottagande chef. Hon arbetar nu på den enhet som gjort störst förändringar. Jennica är ansvarig för en stor del av Trafikverkets kundnära verksamhet och är förändringsägare i samma projekt.Eva är med som talare på konferensen Framtidens kundmöte i offentlig sektor 2023
21 mars

11:35
Hur organisera verksamheten för en övergripande, effektiv och optimal medborgarservice
  • Effektiva arbetssätt och verktyg för att optimera hanteringen av kundärenden
  • Så har vi rustat oss för att möta omvärldens förväntningar på digitalisering och hög service genom ny organisation & kompetenssprång
  • Ändamålsenlig och välmående organisation med förändringsledning som framgångsfaktor – det viktigaste att säkra