Eva Sahlén

Samordare/expert inom
socialtjänst och välfärdsteknik
SKR

Eva arbetar som samordnare för Kompetenscenter välfärdsteknik på SKR sedan 2020. Hon har före det många års erfarenhet av arbete på flera nivåer inom kommunal socialtjänst, de sista 15 åren, innan uppdraget på SKR, som socialdirektör för den samlade socialtjänsten och kommunala vården och omsorgen i Västerås stad. Eva har många års erfarenhet av att som ledare driva utveckling av välfärdsteknik inom kommunal vård och omsorg.Eva är med som moderator på konferensen Framtidens välfärdsteknik 2023