Evelina Andrén

Ledningsstrateg och kommunikatör
Lasarettet Trelleborg, Region Skåne

Evelina Andrén nominerades 2020 till Stora Kommunikationspriset för bästa kommunikation offentlig organisation. Evelina ser kommunikation som en självklar strategisk resurs och en framgångsfaktor i ledningssammanhang. Hon är en drivande kraft i sjukhusets förändringsresa och genom att prioritera ledningens kommunikativa uppdrag, engagera kring vision och mål samt skapa förtroende genom ett öppet kommunikationsklimat har vägen framåt utstakats. Hon brinner för en prestigelös kultur där man vågar fråga, testa och experimentera. En kultur där det finns förutsättningar för diskussioner och klokare beslut.Evelina är med som talare på konferensen Intern kommunikation 2022
1 december 2021

14:40
Så gjorde Lasarettet Trelleborg ett omtag som ledde till ökad intern stolthet och stärkt anseende externt
  • Så gjorde vi kommunikation till en kärnfråga i ledningen och började att prioritera ledningens kommunikativa uppdrag
  • Så här använde vi ord och bildspråk för att utveckla en verksamhetsplan till medarbetarna för att skapa de rätta förutsättningarna till högt engagemang och gemensamt ägande över utvecklingsresan
  • Kommunikation som strategisk framgångsfaktor för ökad attraktionskraft