Fabian Roslund

Stödassistent och teknikcoach, samordnare i enhet 3
Malmö stad

Fabian har åtta års erfarenhet av att arbeta med människor, inom LSS alla personkretsar, med funktionsnedsättning och har innan dess arbetat med psykisk ohälsa inom psykiatrin. Med studier inom kognition, psykologi och systemvetenskap har han en central roll i Malmö stads projekt Teknikcoach. Tekniken når ofta de människor som behöver den som mest allra sist, men så måste det inte vara. Som teknikcoach arbetar Fabian med behovsinriktad implementering av kognitiva och kommunikativa hjälpmedel för Malmö stads brukare.Fabian är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
Dag 2

14:55
Projektet Teknikcoach – hur teknik kan skapa förutsättningar för ett självständigt liv
  • Från konvention till implementation – varför vi måste, därför vi vill
  • Kognitiva och kommunikativa förmågor, funktionsnedsättning och teknik som möjliggörare
  • Projektet Teknikcoach – arbetssätt, ambition och framtidsvision
  • Där något saknas, skapar frustration eller har potential till att ge glädje – hur vi arbetar med behovs- och förutsättningsinventeringar för att nå ut till den enskilde