Felicia Nipstrand

Projektledare
Kemikaliecentrum, Stockholm stad

Felicia har en bakgrund som miljö- och hälsoskyddsinspektör med 6 års erfarenhet som områdesansvarig för tillsynsområdet förskolor och skolor. Hon arbetar idag på Stockholms stads kemikaliecentrum som projektledare för kemikaliesmart förskola, skola och arbetsplats samt för lokalvårdsfrågor inom förskolor och skolor.Felicia är med som talare på konferensen Inomhusmiljö i skolan och förskolan

16:15
Förebyggande arbete, rutiner och egenkontroll – fokus på smittskyddsfrågor för en god inomhusmiljö
  • Städning och hygien i skolan – hur ser det ut idag på förskolor och skolor och hur det kan det bli bättre? (projekt från Stockholms stad)
  • Att se över och skapa rutiner för en ren och hygienisk skola och inordna egenkontrollen i det dagliga arbetet
  • Hur ska skola och förskola arbeta med egen uppföljning och utvärdering av tagna åtgärder?