Felicia Olofsson

Miljöinspektör
Malmö stad

Simon Alskans och Felicia Olofsson arbetar som miljöinspektörer i Malmö stad. Här berättar de om hur deras uppsökande arbete med inomhusmiljö i bostäder bedrivs. Fokus ligger på störst hälsonytta för flest malmöbor och de främsta redskapen är prioritering, fastighetsövergripande inspektioner i flerfamiljshus och 26 kap. 14 § MB.Felicia är med som talare på konferensen Inomhusmiljö 2021
Dag 1

11:10
Effektivt tillsynsarbete för att förekomma allvarliga hälsoskyddsbrister i bostäder
  • Uppsökande bostadstillsyn – så arbetar vi!
  • Hur fungerar vår kontakt med fastighetsägare och boende?
  • Vilka krav kan du ställa på fastighetsägaren för att åtgärda problem med inomhusmiljön i bostäder?
  • Fördelar och nackdelar med vårt arbetssätt och så kommer vi att gå vidare i arbete