Fia Ewald

Informationssäkerhetsexpert
Fia Ewald Consulting AB

Fia Ewald är expert inom informationssäkerhet på Fia Ewald Consulting AB. Hon är från början arkivarie men har sedan länge arbetat som informationssäkerhetsexpert inom både offentlig och privat verksamhet. Hennes senaste anställning var som chef för MSB:s enhet för samhällets systematiska informationssäkerhet och numera är hon konsult i egen regi. Fia har också skrivit boken ”Informationssäkerhet – hur gör man?” Fia är en mycket erfaren och uppskattad kursledare och föreläsare.Fia är med som talare på konferensen Informationssäkerhet i offentlig sektor 2023
13 juni

15:50
Att utveckla ett väl fungerande systematiskt informationssäkerhetsarbete i linje med NIS2
  • Vad innebär NIS2 för informationssäkerhetsarbetet i praktiken?
  • Att utveckla ett väl fungerande systematiskt, riskbaserat och integrerat informationssäkerhetsarbete som ligger i linje med NIS2
  • Hur kan du stärka din organisations beredskap inför NIS2?
  • Hur vi arbetar med förberedelser inför tillsyn enligt NIS och så småningom inför reviderade NIS