Fia Ewald

Informationssäkerhetsexpert
Fia Ewald Consulting AB

Fia Ewald är expert inom informationssäkerhet på Fia Ewald Consulting AB. Hon är från början arkivarie men har sedan länge arbetat som informationssäkerhetsexpert inom både offentlig och privat verksamhet. Hennes senaste anställning var som chef för MSB:s enhet för samhällets systematiska informationssäkerhet och numera är hon konsult i egen regi. Fia är intresserad av informationssäkerhet både på samhällsnivå och i den enskilda organisationen. Hon skriver artiklar och blogginlägg i dessa ämnen samt debatterar inom frågor som rör integritet, öppenhet, informationshantering i sjukvården samt arkivfrågor. Fia har också skrivit boken ”Informationssäkerhet – hur gör man?” Boken ger läsaren ökade kunskaper om informationssäkerhet samt konkreta råd för att bygga upp ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. Fia är en mycket erfaren och uppskattad kursledare och föreläsare.Fia är med som kursledare Informationssäkerhet för registratorer och arkivarier