Fia Ewald

Informationssäkerhetsexpert
Fia Ewald Consulting

Ofta ses informationssäkerhet som nödvändigt ont istället för något som tillför nytta till organisationen. Ett systematiskt informationssäkerhetsarbete tar sikte på att stödja organisationens mål genom att utveckla och skydda informationshanteringen och förena informationssäkerhet med riktig verksamhetsnytta. Som registrator är du navet i informationsflödet och en enorm resurs i informationssäkerhetsarbetet. Men informationsbegreppet är stort och hur lägger vi upp arbetet på en rimlig nivå för att få verklig effekt i praktiken? Fia är informationssäkerhetsexpert med omfattande erfarenhet från både privat och offentlig sektor. Hon har tidigare arbetat som informationssäkerhetschef i ett landsting, som konsult och nu senast som enhetschef för systematisk informationssäkerhet på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Hon är en mycket uppskattad föreläsare med stort engagemang och intresse för att få det praktiska informationssäkerhetsarbetet att fungera i vardagen. Under denna föreläsning kommer hon att ge dig sina bästa knep för hur du lyckas i praktiken.Fia är med som talare på konferensen
Dag 2

13:10
Registratorn som informationssäkerhetsresurs i det systematiska informationssäkerhetsarbetet
  • Är du redo att lämna handlingarna och omfamna informationen?
  • Vad är informationssäkerhet och hur skapas ett systematiskt informationssäkerhetsarbete som stödjer organisationens mål?
  • Hur kan du utgå från verksamhetens processer för att skapa säkerhet med rätt profil och nivå?
  • Gallring – vad är allmänna handlingar i det stora informationsflödet och vad gör vi av resten?
  • Hur kan du som registrator arbeta med informationssäkerhet, hur organiserar du det och vem gör vad?
  • Ärende- och dokumenthantering i kris – något om lärdomar och iakttagelser kring olika organisationers hantering av Covid-19