Fia Götze-Hägg

Sekreterare
Internationella Engelska Skolan Sundsvall

Fia har över 15 års erfarenhet från skolvärlden och administrativt arbete inom andra myndigheter och arbetar idag som administratör på en av Sveriges största grundskolor, Engelska skolan. Tydlighet, öppenhet, tillgänglighet, fyrkantighet och flexibilitet i en härlig symbios där vi alla mår bra i det långa loppet – så beskriver Fia sitt nuvarande uppdrag som skoladministratör. I rollen som skoladministratör ser hon möjligheten att avlasta, förenkla och underlätta både för organisationen, kollegor och för sig själv. Under föreläsningen kommer Fia att dela med sig av framgångsfaktorer, erfarenheter och tips för att skapa och bibehålla en smidig, hållbar och effektiv administration för alla parter.Fia är med som talare på konferensen Framtidens skoladministratör 2023
Dag 2

Dag 2
Hållbara rutiner och strukturer som bidrar till ett effektivare arbetssätt, minskad stress och en godare arbetsmiljö för dig som skoladministratör
  • Så kan man skapa en hållbar och attraktiv arbetsmiljö som skoladministratör
  • Hur skapas tydlighet och effektivitet genom arbetsbeskrivningar
  • Så skapar våra rutiner en hållbar struktur som underlättar och ger bättre förutsättningar vid personalfrånvaro, tidsbrist och hög arbetsbelastning
  • Hur kan du effektivisera din administration när arbetsbelastningen ökar i takt med att skolan växer