Filip Elland

Hållbarhetschef
Castellum

Filip Elland är civilingenjör och har gjort en resa inom Castellum där han har arbetat med allt från fastighetsförvaltning och teknik till verksamhetsutveckling och hållbarhet. Sedan fyra år tillbaka är Filip hållbarhetschef på Castellum och leder bolagets hållbarhetsarbete under koncernchefen.Filip är med som talare på konferensen Energi- och klimatsmart fastighetsutveckling
Dag 2

11:10
Från energieffektivisering till klimatneutral byggnation – byggsektorns resa mot noll
  • År 2030 ska det vi bygger vara klimatneutralt – vad krävs för att nå målet?
  • Att anta utmaningarna med utsläpp i samband med ny- eller ombyggnation – vilken är egentligen vägen framåt?
  • Från fokus på energieffektivitet till klimatneutral byggnation – exempel från Castellum