Filip Elland

Hållbarhetschef
Castellum

Filip är civilingenjör i grunden och har sedan 2011 arbetat aktivt i olika roller hos Castellum med att lyfta bolaget till ett av världens mest framgångsrika fastighetsbolag inom hållbarhet. Som hållbarhetschef är han involverad i allt från strategisk målstyrning, energi- och resursanvändning, social hållbarhet till projektutvecklingsfrågor, miljöcertifiering och grön finansiering. Han har en framåtblickande roll som även innefattar att projicera hur framtida kunders och intressenters krav kommer att se ut inom hållbarhet och digitalisering. Filip har tagit emot flera prestigefyllda utmärkelser, såsom “Årets person inom hållbart samhällsbyggande” under Sweden Green Building Awards 2021 samt tidningen Fastighetsnytts “35 under 35: Morgondagens makthavare i fastighetsbranschen”.Filip är med som talare på konferensen Smart klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022
14 september

15:20
Så kan du analysera dina klimatrisker och agera proaktivt vid nybyggnation och förvaltning av fastigheter
  • Vad innebär det att den kommande taxonomin ställer krav på klimatriskanalys (om man bygger nytt, äger eller förvaltar en fastighet)?
  • Så identifiera och analysera klimatrisker – kartläggning av riskexponering och uppskattning av potentiella finansiella effekter ANM
  • Så tar du fram åtgärdsförslag för att klimatsäkra byggnation och fastighet – lärdomarna från en ny studie om samverkansmodeller för klimatåtgärder i urbana miljöer