Finn Kronsporre

Jurist
JP Infonet

Den 1 januari 2023 träder lagändringarna i LSS i kraft vad gäller personlig assistans. Redan i höst vet man vilken riktning lagändringen tar och vad den kan komma att få för innebörd för dig som arbetar inom LSS. Under anförandet redogör Finn Kronsporre för den senaste kunskapen som finns om dessa lagändringar och hur LSS-lagen ska tolkas vid behovsbedömning av insatsen personlig assistans samt vilka effekterna blir på de olika verksamheterna.Finn är med som talare på konferensen Framtidens LSS 2022
15 september

11:20
Lagändringarna i LSS – hur bedöms rätten till personlig assistans och vilka blir konsekvenserna för verksamheterna?
  •  Lagändringarna i LSS som utmönstrar ingående kunskaper samt inför föräldraavdrag – vad innebär detta i praktiken vid bedömningen av rätten till personlig assistans?
  • Stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård – vad innebär det?
  • Vilka ekonomiska konsekvenser, utöver vad som anges i förarbetena, får lagändringen för kommunerna?
  • Personlig assistans och förhållandet till andra insatser enligt LSS och SoL
  • Förutsättningarna för att få personlig assistans