Finn Kronsporre

Jurist

Under denna expertföreläsning får du ta del av det senaste inom praxis och tillämpning av LSS. Fokus ligger på hur du navigerar i det nya juridiska landskapet samt hur du utifrån ett juridiskt helhetsgrepp tillämpar LSS och närliggande lagar. Finn Kronsporre är en mycket uppskattad föreläsare och kurshållare. Som jurist och socialrättsexpert guidar han dig igenom det många gånger komplexa regelverk och lagtolkningar som påverkar dig i din vardag.

Finn Kronsporre fick snittbetyget 4,5 (skala 1-5) på förra årets konferens!Framtidens LSS 2023