Finn Kronsporre

Jurist
JP Infonet

Finn Kronsporre är en mycket uppskattad föreläsare och kurshållare. Som jurist och socialrättsexpert guidar han dig igenom det många gånger komplexa regelverk och lagtolkningar som påverkar dig i din vardag. Genom att ta upp domar och exempel från verkligheten ger han dig svar på dina juridiska frågor och gör det komplicerade mer lättförståeligt.Finn är med som talare på konferensen Framtidens LSS 2022
15 september

09:55
Juridiskt helhetsbegrepp för att nå en rättssäker LSS-verksamhet – praxis och aktuell tillämpning av lagstiftningarna
  • Vilka gemensamma juridiska utmaningar har handläggare och utförarverksamhet?
  • Gränsdragningar och ansvarsfördelning – vad gäller och varför?
  • Översikt av skillnader mellan LSS och till exempel SoL och HSL
  • Juridiskt korrekta bedömningar av personkretsarna
  • Aktuell rättspraxis som ger dig riktlinjer för din verksamhet