Finn Kronsporre

Jurist
JP Infonet Förlag

Finn är en mycket uppskattad föreläsare och kurshållare. Som socialrättsexpert guidar han dig igenom det många gånger komplexa regelverk och lagtolkningar som påverkar dig i din vardag. Genom att ta upp domar och exempel från verkligheten ger han dig svar på dina juridiska frågor och gör det komplicerade mer lättförståeligt.Finn är med som talare på konferensen Framtidens LSS 2018
Dag 1

09:10
Juridiskt helhetsgrepp: Vad innebär återgången den 1 april 2018 till bestämmelser från före den 27 oktober 2017 för beslut rörande assistans i din kommun?
  • Stora förändringar för din kommun vid lagändringen den 1 april vid beslut om kommunstödd personlig assistans
  • Vilken direkt påverkan kommer den nya Förvaltningslagen, som kommer den 1 juli, att ha på kommunala beslut om LSS-insatser?
  • Vad säger förarbetena till Förvaltningslagen om kommunala beslut om LSS-insatser?
  • Tid för dina frågor!