Finn Kronsporre

Jurist/ Socialrättsexpert

Finn Kronsporre är en mycket uppskattad föreläsare och kurshållare. Som jurist och socialrättsexpert guidar han dig igenom det många gånger komplexa regelverk och lagtolkningar som påverkar dig i din vardag. Genom att ta upp domar och exempel från verkligheten ger han dig svar på dina juridiska frågor och gör det komplicerade mer lättförståeligt.

Finn Kronsporre fick 4,5 i betyg vid tidigare utbildningstillfälle (skala 1-5)Finn leder webbinariet Nya regler för personlig assistans 2023
18 november

Nya reglerna för personlig assistans 2023 - så uppfyller du kraven och når en rättssäker LSS-handläggning
  •  Vad innebär de nya reglerna om personlig assistans?
  • Vad blir viktigt för att nå en rättssäker LSS-handläggning?

Hur tillämpas de nya reglerna om personlig assistans i praktiken? 

  • Hur tillämpar du de nya reglerna för personlig assistans i bedömning och LSS-handläggning?
  • Vilka förändringar införs vad gäller regler för föräldraavdraget?
  • Hur förändras förutsättningarna för medicinsk tillsyn som grundläggande behov?
  • Vilka blir reglerna kopplat till kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser och aktiv tillsyn på grund av utåtagerande beteende?

Hur förbereder du dig inför att lagändringarna träder i kraft?

  • Hur påverkar lagförändringarna din organisation i stort och i synnerhet arbetet med LSS-handläggning?
  • Vad kan du göra idag för att vara väl förberedd inför att lagen träder i kraft den 1 januari 2023?