Finn Kronsporre

Jurist/lSocialrättsexpert

Finn Kronsporre är en mycket uppskattad föreläsare och kurshållare. Som jurist och socialrättsexpert guidar han dg igenom det många gånger komplexa regelverket och lagtolkningar som påverkar dig i din arbetsroll. Genom att ta upp domar och exempel från verkligheten ger han dig svar på dina juridiska frågor och för det komplicerade mer lättförståeligt.Finn är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023

09:10-10:10
Regler och krav för LSS-boenden så att brukarna får sin rätt till självbestämmande och integritet tillgodosedd, goda levnadsvillkor och en trygg och säker boendemiljö
  • Lagstiftningens krav på småskalighet respektive fullvärdighet i LSS-bostäder– vad innebär det?
  • Parametrar för service- och gruppbostäder att ta hänsyn till för brukarens uppnående av goda levnadsvillkor – vad har man rätt till som brukare
  • Min syn på utvecklingen av framtidens LSS-boende