Francisca Herodes

Grundare
Franly Advisory

Francisca Herodes driver konsultbolaget Franly Advisory AB (www.franly.se), som fokuserar på lokala och regionala utvecklingsfrågor, framförallt inom näringslivsfrämjande, innovationsmöjligheter och kopplingen till omvärlden nationellt, EU och internationellt. Francisca har en lång karriär bakom sig där hon arbetat med att stärka svenska regioner och lokala aktörers internationalisering och investeringsfrämjande i syfte att mobilisera och paketera olika företagsnära budskap för att öka möjligheten till affärer.Francisca är moderator och talare på konferensen Framtidens attraktiva näringslivskommun
Dag 2

09:10
Så attraherar du nya företagsetableringar till din kommun
  • Vad är de avgörande faktorerna när det gäller att attrahera företag att etablera sig i kommuner runt om i landet?
  • Så kan du arbeta för att öka dina möjligheter att attrahera nya etableringar till din kommun
  • Reflektioner över vad Corona-krisen kan betyda för möjligheten till etableringar