Frank Wedding

Rektor Kattegattgymnasiet
Halmstads kommun

Under anförandet berättar Frank om hur ett långsiktigt arbete och en tydligt formulerad vision ger grunden till en helt ny och modern skola – Kattegattgymnasiet i Halmstad. Han beskriver också Halmstad kommuns goda samarbete med arkitekt och byggentreprenör som krävs för att idén ska bära genom hela projektet. Idén bakom skolan tar sin utgångspunkt i forskningsrön kring hur hjärnan fungerar för att skapa en smart och hållbar skola. Frank är utbildad lärare i biologi, kemi och naturkunskap och arbetar sedan början av 2000-talet som rektor på Kattegattgymnasiet.Frank är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 1

11:05
Så byggdes framtidens hjärnsmarta skola i Halmstad – att förhålla sig till utmaningar och se till möjligheter för att bygga en skola för alla
  • Vår vision och mål om en hjärnsmart och tillgänglig skola som ska vara bra för alla barn
  • Vad kan vi lära av hjärnforskning och forskning inom pedagogik och arkitektur när vi vill skapa rum för lärande och utveckling?
  • Hur tänka större när vi planerar och utvecklar skolans verksamhet och skolbyggnad?
  • Paradigmskiftet inom skolbyggnation – vi kan inte bygga som vi alltid har gjort – att tänka nytt för att nå de olika målen
  • Hur hantera komplexiteten i planerings- och byggnadsprocessen vid ett skolbygge?
  • Hur hitta vägen fram för att bygga alla barns bästa lärmiljöer – trygga, varierande och tillgängliga
  • Nycklar för att lyckas med yteffektiva och flexibla skolmiljöer och som erbjuder en god lärmiljö