Frédéric Rambaud

Digital strateg
Strängnäs kommun

Patrik Nilsson är verksamhetschef på socialkontoret i Strängnäs kommun och verksamhetens projektansvarig i införandet av robotiseringar och nya arbetssätt. Frédéric Rambaud är digital strateg i Strängnäs. Har arbetat med förändringsledning sedan 1998, varav dom senaste 11 år inom det vi idag kallar för digitalisering. Under sitt genomförande delar de med sig om praktiska erfarenheter kring digitalisering och införande av automatisering inom socialtjänsten.Frédéric är med som talare på konferensen Framtidens socialtjänst 2023
Dag 2

14:55
Digitalisering och införande av automatisering inom socialtjänst i kommunen
  • Så erbjöd vi en digital tjänst som 85% av våra brukare valde att använda efter 3 månader
  • Hur avlastade vi handläggningen genom bland annat automatisering och robotisering?
  • Så gjorde vi personal och chefer redo för digitaliseringen med nya arbetssätt och teknik
  • Nya tekniker och arbetssätt framöver – hur tänker vi idag?