Frederick Cederborg

Affärsutvecklare samhällsbyggnad
Archus Development

När en organisation ska utveckla den strategiska lokalförsörjningen är det många frågor som ska besvaras. Hur lägger man upp lednings- och styrprocesserna? Hur kan man organisera sig och samspela internt med de olika berörda verksamheterna? Hur kan vi professionalisera vårt arbete och jobba mer standardiserat? Hur kan vi bli duktiga på att prognostisera behoven för att undvika nödlösningar? Hur kan vi arbeta på ett bra sätt när vi både har lokaler i egen regi och där lokalerna läggs ut på privata aktörer? Under denna föreläsning kommer Frederick att föreläsa utifrån mångårig erfarenheter av arbete med strategisk lokalförsörjning. Frederick är affärsutvecklare inom samhällsbyggnad på Archus Development. Frederick har en lång erfarenhet av lokalresursplanering och fastighetsutveckling. Under de senaste 15 åren har han arbetat som med frågorna på Västerås stad där han har var lokalförsörjningschef och därefter chef för fastighetsenheten. Frederick brinner för att hitta lösningar och bidra till god samverkan inom samhällsbyggnad. Som moderator vid årets konferens vill Frederick bidra till reflektion i det strategiska lokalförsörjningsarbetet.Frederick är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
19 oktober

09:10
Strategisk lokalförsörjning – så når du ett långsiktigt hållbart utbud av lokaler
  • Hur kan du arbeta strategiskt för att verksamheterna ska få tillgång till ändamålsenliga lokaler till en rimlig kostnad och i rätt tid?
  • Så säkerställer du ett gott prognosarbete och goda beslutsunderlag för att matcha lokalutbudet med den förväntade efterfrågan
  • Vad krävs för att nå en fungerande planerings- och styrprocess?
  • Hur skapas ett gott samarbete med de olika verksamheterna där alla arbetar mot målet att skapa maximal kommunnytta?
  • Lokaler i egen regi och lokaler som läggs ut på privata utförare – så arbetar du på ett bra sätt
  • Hur kan standarder och program bidra?