Frederick Cederborg

Affärsutvecklare samhällsbyggnad
Archus

Frederick Cederborg är affärsutvecklare inom samhällsbyggnad på Archus Development sedan 2021. Frederick har en lång erfarenhet av lokalresursplanering och fastighetsutveckling. Under 15 år har han arbetat med lokalförsörjning och fastighetsförvaltning på Västerås stad där han har var lokalförsörjningschef och därefter chef för fastighetsenheten. Frederick brinner för att hitta lösningar och bidra till god samverkan inom samhällsbyggnad.Frederick är med som talare på konferensen Utbildningsprogram strategisk lokalförsörjning
17 november

09:00-12:30
Styrning, organisation och samverkan
  • Styrning inom en kommun”koncern”
  • Organisatorisk hemvist, möjligheter, utmaningar och konsekvenser
  • Lokalförsörjningens plats i kommunens processer
  • Kommunens driftkostnader, investeringsbehov och inhyrningar kopplat till ekonomisk styrning och incitament
  • Vikten av samverkan inom ”koncernen” – hur man kan nå en god samverkan?