Fredrik Edholm

Digitaliseringsstrateg
Skövde kommun

Skövde har i flera år arbetat målmedvetet med digitalisering för att göra det enklare för både invånare och medarbetare. Effekterna av nya, digitala processer är generellt att ledtiderna kortats avsevärt och den administrativa bördan minskat för medarbetare samtidigt som tillgängligheten ökat för invånarna. Fredrik har arbetat i Skövde kommun i över tretton år både som Chef för IT & Verksamhetsutveckling och numera som digitaliseringsstrateg. Verksamhetsutveckling har hela tiden stått i fokus för digitaliseringssatsningarna och under denna föreläsning kommer Fredrik att dela med sig av erfarenheter och viktiga lärdomar kring implementering av elektroniska underskrifter och hur det bidragit till kundnytta och effektivisering i Skövde kommun.Fredrik är med som talare på konferensen eID och e-underskrifter
26 april

13:55
Digital identifiering och underskrift ur ett verksamhetsutvecklingsperspektiv – så har införandet bidragit till både kundnytta och effektivisering
  • Att införa e-underskrifter i en kommun – vad är viktigt för att skapa en hållbar strategi?
  • Att digitalisera för ökad verksamhetsnytta – hur har e-underskrifter skapat nytta för såväl medborgare som verksamheter?
  • Så implementerade vi e-underskrift av avtal, politiska mötesprotokoll och utbetalningar