Fredrik Flodin

Strateg
Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndighetens uppdrag är att ge stöd till upphandlande organisationer och leverantörer i hela inköpsprocessen genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder. De ger även vägledning i statsstödsfrågor till kommuner och regioner samt är statistikmyndighet inom upphandlingsområdet. Under den här föreläsningen kommer Fredrik Flodin att ge en guidning kring hur man skapar en säker och effektiv upphandlingsprocess kring e-legitimering.Fredrik är med som talare på konferensen eID och e-underskrifter
26 april

11:45
Inköp och kravställning av tjänster för e-underskrifter och e-identifiering – vad är viktigt att tänka på?
  • Vilka upphandlingsformer för e-legitimering finns och hur går en upphandlingsprocess till?
  • Diskussion kring krav och kriterier – vad är viktigt att tänka på inför kravställningen?
  • Aktuella ramavtalsupphandlingar – vilka möjligheter finns att avropa e-underskrifter och e-identifiering från ramavtal just nu?
  • Tips och råd om hur avrop av funktioner för e-identifiering och e-underskrift bäst kan göras