Fredrik Heiding

Doktorand inom IT-säkerhet med fokus på
sårbarhetstestning av kritisk infrastruktur
KTH, Avd. för nätverk och systemteknik


Fredrik är med som moderator och talare på konferensen NIS2-direktivet