Fredrik Hjulström

Socialpolitisk chef
Akademikerförbundet SSR

Fredrik är socionom. Han har arbetat inom socialtjänsten, på Socialstyrelsen, SKR, Regeringskansliet och Nordiska ministerrådet. Han var sekreterare i utredningen Framtidens socialtjänst. Nu arbetar han som socialpolitiks chef på Akademikerförbundet SSR.Fredrik är med som paneldeltagare Framtidens socialtjänst 2023