Fredrik Lind

Näringslivschef
Sollentuna kommun

Sollentuna är en attraktiv kommun att etablera, utveckla och driva företag i. Läget i Stockholmsregionen, attraktiva bostadsområden samt välutbildad arbetskraft är konkurrenskraftiga faktorer för kommunen. Sollentuna rankas som en av landets bästa företagskommuner i undersökningen Företagsklimat. Kommunen verkar för att ha goda relationer och nätverk med näringslivet och för att företagare i organiserade former kan möta andra företagare, kommunen, myndigheter, utbildningsanordnare och aktörer på arbetsmarknaden. Service och bemötande gentemot näringslivet har därför varit ett tema som näringslivsarbetet fokuserat på de senaste åren. Medarbetare på samtliga kommunens förvaltningar har deltagit på utbildningsdagar, föreläsningar och workshops. Som ny näringslivschef ser Fredrik fram emot att verka för att vässa Sollentuna ytterligare för att effektivisera, förenkla och främja dialog.Fredrik är med som talare på konferensen Framtidens attraktiva näringslivskommun
Dag 1

14:25
Så har vi tagit ett helhetsgrepp om Sollentunas service och bemötande mellan kommun och näringsliv
  • Så bemöter vi näringslivet i samtal, e-post och ansikte mot ansikte
  • Så skapar vi god tillgänglighet och snabba återkopplingar på företagens ärenden
  • Så arbetar du med bemötande och service för ett framgångsrikt resultat i mätningarna