Fredrik Nilsson

Organisationsutvecklare
HejEngagemang!

Fredrik har i hela sitt yrkesliv drivits av utveckling och förbättring. Han är övertygad om att ni med ett gemensamt varför, tydliga mål, tydlig riktning och en god kultur kan uträtta storverk i verksamheten och göra det på ett hållbart sätt. Han har lång erfarenhet som chef och ledare i stora organisationer med erfarenhet av både direkt och indirekt ledarskap som chef över chefer. Med en bred erfarenhetsmix från ledarskap, verksamhetsutveckling, målstyrning och kommunikation bidrar han till att utveckla organisation och medarbetare.Fredrik är med som moderator och talare på konferensen Medarbetarengagemang 2023
18 april

09:10
Så skapar du de rätta förutsättningarna för en engagerad, välmående och högpresterande organisation
  • Vikten av att arbeta med och utveckla högt medarbetarengagemang!
  • Så skapar du optimala förutsättningar för ökat engagemang, välmående och prestation för samtliga chefer och medarbetare i verksamheten
  • Konkreta övningar för utveckling av engagemang
  • Hur kan man mäta och följa upp medarbetarengagemanget