Fredrik Nyberg

Energi- och teknikchef
Akademiska hus

En central del i Akademiska hus strävan mot klimatneutralitet är att minska det faktiska energibehovet i sina fastigheter. Akademiska hus har som mål att halvera mängden levererad energi fram till år 2025, med år 2000 som basår. Stor kraft läggs också på att påverka energisystemet mot en mer hållbar energiförsörjning samt att efterfråga och skapa ny förnybar energi. Fredrik Nyberg är energi- och teknikchef på Akademiska hus. Under anförandet delar Fredrik med sig av erfarenheter kring utvecklingsarbetet med energi- och klimatsmarta fastigheter.Fredrik är med som talare på konferensen Energi- och klimatsmart fastighetsutveckling
Dag 2

10:50
En hållbar framtid – möjligheter och utmaningar i skapandet av energi- och klimatsmarta fastigheter
  • Arbetssätt, resurser och kompetens i vår strävan att använda mindre energi och att använda den rätt
  • Att säkra energieffektivitet i utvecklingen av nya byggnader – samverkan mellan byggnader
  • Driftoptimering – vad optimerar vi?
  • Hur blir vi klimatneutrala?