Fredrik Pihlqvist

Idrottslärare
Ängslättskolan, Malmö stad

Fredrik har jobbat som idrottslärare i 15 år och är utbildare inom svenska gymnastikförbundet för SISU och inom styrketräning för barn och ungdom. Förutom att han arbetar på Ängslättskolan är han även anställd tränare i Manlig Artistiskgymnastik på 50%. Kristian har arbetat som idrottslärare i 6 år och är legitimerad lärare i idrott och hälsa samt läst 30 hp specialpedagogik som sidoämne. Förutom en lång bakgrund inom boll- och kampsport är han utbildad personlig tränare genom Fustra PT-School och utbildad tränare genom APIcaveman training i Minnestora med specialisering inom sportspecifik träning för individ och grupp. Ängslättskolan har en hälsoprofil med fysisk aktivitet varje dag och är deltagare i forskningsprojektet bunkeflomodellen som startade 1999.Fredrik är med som talare på konferensen Fysisk aktivitet i skolan 2019
Dag 2

13:15
Så har vi anpassat skoldagen och dess innehåll för att möjliggöra fysisk aktivitet dagligen
  • Så strukturerar vi upp skoldagen rent tidsmässigt för att möjliggöra fysisk aktivitet dagligen
  • Att skapa förutsättningar till varierande aktiviteter som går att tillämpa såväl under undervisning som på raster – inomhus såväl som utomhus
  • Hur får vi till spontanaktiviteter för att öka rörelseglädje hos eleverna?