Fredrik Samson

Affärsområdesansvarig e-arkiv
Ida Infront

Fredrik har 20 års praktisk och teoretisk erfarenhet av e-arkiv och har anlitats som utbildare, talare och expert inom området. Han sitter som Ida Infronts representant i SIS-kommittén Ledningssystem för verksamhetsinformation. Ida Infront är leverantör inom ärendehantering, e-arkiv och säkert informationsutbyte.Fredrik är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023
Dag 1

16:10
Framtidens arkiv och informationshantering – trender och utveckling
  • Omvärldsanalys inom arkiv & informationshantering – vart är vi på väg?
  • E-arkiv 3.0 – vad kommer att krävas för att ta nästa steg?
  • Digitaliseringen i Sverige – utmaningar och tips för att bli digitala på riktigt