Fredrik Sandberg

Lärare matematik F-6, IKT-pedagog och global förstelärare IKT
Lovisedalsskolan, Vallentuna

Lovisedalsskolan i Vallentuna har sedan 2011 satsat på digitala verktyg. Nu har vi lärplattor 1-1 i år 3-9 och 1-2 i år F-2. Pedagogiken med digitala verktyg utvecklas varje dag av skolans lärare i syfte att ge eleverna större och mer rättvisa möjligheter till ett bredare, djupare, mer kreativt och meningsfullt lärande.Fredrik är med som talare på konferensen Matematiksvårigheter
Dag 1

15:55
Så kan du förbättra lärmiljön i matematikundervisningen och göra kunskapandet tillgängligt och meningsfullt för alla elever
  • Så vågar vi arbeta mer digitalt!
  • Så kan vi genomföra rättvis undervisning, bedömning, återkoppling och betygsättning för alla elever