Freija Carlstén

Landskapsarkitekt LAR/MSA
WSP


Freja är med som moderator och talare på konferensen Smart klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022